niedziela 26 kwietnia 2015
Strona główna
Terminy egzaminów
Sprawozdania i raporty
Egzaminatorzy
Hermes
Rejestracja szkół
Sprawdzian
Egz. gimnazjalny
Egz. maturalny
Egz. zawodowy
   Pilotaż 2010
   Komunikaty
   Procedury
   Standardy
   Egzaminatorzy
   Upoważnienia
   Informatory
   Sprawozdania
   2004-2009
   Spotkania
   Dostosowania
Egz. z kwalifikacji
Egz. eksternistyczny
Współpraca z JST
Podstawy prawne
Przetargi
Ważne linki
Kontakt
Praca
Wydawanie duplikatów
Wglądy
Wydawanie dyplomów po egz. z kwalifikacji
Baza narzędzi dydaktycznych - IBEWersja do druku
Egzamin zawodowy / Komunikaty

Harmonogram spotkań z dyrektorami szkół przeprowadzających egzaminy zawodowe („stary” i „nowy”) w sesji letniej 2015r. i terminie maj-lipiec 2015r. >>
08 kwietnia 2015 11:20

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 marca 2015 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 r. >>

01 kwietnia 2015 11:30

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji czerwiec 2015 r. >>

27 marca 2015 12:45

Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) dla absolwentów techników, szkół policealnych i zsz – sesja letnia 2015 roku >>
27 lutego 2015 12:24

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół policealnych, techników oraz zasadniczych szkół zawodowych po odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) >>
20 lutego 2015 12:31

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół przeprowadzających egzamin zawodowy (stara formuła) w sesji letniej 2015r.
W Systemie Wymiany Plików zamieściliśmy listy do weryfikacji. Prosimy o sprawdzenie danych i nadsyłanie ewentualnych poprawek w plikach Hermesa do 6 lutego 2015r.
14 stycznia 2015 14:49

Harmonogram spotkań z dyrektorami szkół przeprowadzających egzaminy zawodowe ("stary" i "nowy" egzamin) w 2014 roku i 2015 roku (sesja zimowa 2015 roku i termin styczeń - luty 2015 roku) >>
01 grudnia 2014 12:54

Szacunkowy koszt przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w przeliczeniu na 1 zdającego (sesja letnia 2014) >>
13 czerwca 2014 10:45

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół przeprowadzających egzamin zawodowy (stary i nowy) w sesji letniej 2014 oraz w terminie maj-lipiec 2014
Wydział Egzaminów Zawodowych OKE w Warszawie zaprasza na szkolenia dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2014 roku oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w terminie maj-lipiec 2014 >>
23 kwietnia 2014 13:41

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stara formuła egzaminu)
W Systemie Wymiany Plików zostały umieszczone listy na etap praktyczny dla zawodów bez wykonania.
13 marca 2014 08:15

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stara formuła egzaminu)
W Systemie Wymiany Plików zostały umieszczone listy na etap praktyczny dla zawodów z wykonaniem. Prosimy o weryfikację do 14 marca.
11 marca 2014 12:02

Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) dla absolwentów techników, szkół policealnych i zsz – sesja letnia 2014 roku >>
10 marca 2014 13:12

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stara formuła egzaminu)
W Systemie Wymiany Plików zostały umieszczone listy na etap pisemny.
05 marca 2014 13:03

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stara formuła egzaminu)
W Systemie Wymiany Plików zostały umieszczone wyniki indywidualne oraz wykaz uzyskanych dyplomów z sesji zimowej 2014. Prosimy o odesłanie podpisanego przez dyrektora wykazu do OKE.
28 lutego 2014 08:20

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stara formuła egzaminu)
W Systemie Wymiany Plików zostały umieszczone pliki z liczbą zamawianych arkuszy
07 lutego 2014 12:31

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stara formuła egzaminu)
W Systemie Wymiany Plików zostały umieszczone listy zdających. Prosimy o weryfikację do 30 stycznia 2014r.

22 stycznia 2014 12:54

Szacunkowy koszt przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w przeliczeniu na 1 zdającego (sesja styczeń 2014)>>
21 stycznia 2014 12:28

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół zawodowych przeprowadzający egzamin „stary i nowy” w zawodach: technik informatyk i technik rachunkowości oraz w kwalifikacji A.36.
W Systemie Wymiany Plików zamieszczono informację o wersji programu INSERT i Symfonia na sesję zimową 2014 roku.
13 stycznia 2014 15:43

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół przeprowadzający egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stary) w sesji zimowej 2014 roku
W Systemie Wymiany Plików umieszczono pliki z informacją o wyposażeniu stanowisk egzaminacyjnych do etapu praktycznego dla zawodów "technikalnych".
20 grudnia 2013 14:45

Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) dla absolwentów techników, szkół policealnych i zsz – sesja zimowa 2014 roku >>
02 grudnia 2013 14:23

Harmonogram spotkań z dyrektorami szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (STARY EGZAMIN) w sesji zimowej 2014r. >>
29 listopada 2013 11:43

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w etapie praktycznym egzaminu zawodowego w danym zawodzie w styczniu >>
25 listopada 2013 12:21

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stara formuła egzaminu)
W Systemie Wymiany Plików zostały umieszczone listy na etap praktyczny egzaminu dla zawodów technikalnych. Prosimy o weryfikację do 29 października br.
23 października 2013 14:47

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół przeprowadzających w styczniu 2014 r. egzaminy zawodowe
W Systemie Wymiany Plików zostało umieszczone listy do weryfikacji. Prosimy o sprawdzenie i pisemne przysłanie ewentualnych poprawek
faksem na numer na nr. 22 457 03 12 do dnia 21 października 2013 r.

11 października 2013 10:39

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie w listopadzie i grudniu br. planuje przeprowadzić szkolenia uzupełniające (do nowego egzaminu) dla egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, którzy nie brali udziału w szkoleniach organizowanych przez KOWEZiU (WYG). >>
09 października 2013 10:55

Harmonogram spotkań z dyrektorami szkół przeprowadzających egzaminy zawodowe („stary” i „nowy” egzamin) w 2013 i 2014 roku >>
13 września 2013 11:46

Nabór uzupełniający dla kandydatów na autorów/recenzentów materiałów egzaminacyjnych egzaminu zawodowego >>
02 września 2013 12:55

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2013 roku
W Systemie Wymiany Plików umieszczono w samorozpakowujacym się archiwum pliki z informacją o wyposażeniu stanowisk egzaminacyjnych do etapu praktycznego dla zawodów "technikalnych" obowiązujące w sesji letniej 2013.
07 czerwca 2013 12:38

Szacunkowy koszt przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w przeliczeniu na 1 zdającego (sesja letnia 2013) >>
04 czerwca 2013 10:25

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2013 roku oraz egzamin z kwalifikacji w czerwcu 2013 roku (zmiana komunikatu)>>
08 maja 2013 15:15

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół kończących się  egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe
W Systemie Wymiany Plików zostały umieszczone listy na etap pisemny w sesji letniej 2013
13 marca 2013 07:46

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół kończących się  egzaminem potwierdzający kwalifikacje zawodowe
W Systemie Wymiany Plików zostały umieszczone listy uczniów oraz wykaz zamówionych arkuszy na egzamin w sesji lato 2013.
Prosimy o weryfikację do 11 lutego 2013 r.

25 stycznia 2013 12:16

Klucze wyboru poprawnych odpowiedzi - styczeń 2013 r. >>
16 stycznia 2013 12:22

Szacunkowy koszt przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w przeliczeniu na 1 zdającego (sesja zimowa 2013 roku) >>
04 stycznia 2013 12:21

Harmonogram spotkań z dyrektorami zasadniczych szkół zawodowych, techników oraz szkół policealnych - egzaminy zawodowe w województwie mazowieckim sesja zimowa 2013r. >>
14 grudnia 2012 12:26

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół kończących się  egzaminem potwierdzający kwalifikacje zawodowe
W Systemie Wymiany Plików zostały umieszczone listy uczniów na egzamin w sesji zimowej - styczeń 2013 - etap praktyczny zawody z wykonaniem ZSZ
04 grudnia 2012 14:14

Materiały i przybory pomocnicze na egzaminie zawodowym w styczniu 2013 >>
30 listopada 2012 12:10

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I FINANSOWYCH 421108 >>
14 listopada 2012 15:18

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół kończących się  egzaminem potwierdzający kwalifikacje zawodowe
W Systemie Wymiany Plików zostały umieszczone listy uczniów na egzamin w sesji zimowej - styczeń 2013
13 listopada 2012 12:05

Harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów techników i szkół policealnych - styczeń 2013 r.>>
13 listopada 2012 11:16

Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych zwalniających z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w 2013 r >>
28 września 2012 15:41

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w sesji zimowej 2013 roku
W Systemie Wymiany Plików zostały umieszczone listy do weryfikacji. Prosimy o dokładne sprawdzenie przysłanych zgłoszeń. Ewentualne poprawki prosimy przesyłać do 31.10.2012 r.

19 października 2012 13:17

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe >>
03 września 2012 08:35

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego od roku szkolnego 2012/2013 >>
03 września 2012 08:31

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół kończących się  egzaminem potwierdzający kwalifikacje zawodowe
W Systemie Wymiany Plików zostały umieszczone wyniki indywidualne uczniów, wyniki dla szkoły i wykaz dyplomów
31 sierpnia 2012 08:50

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista i technik rachunkowości w czerwcu 2012 roku >>
15 czerwca 2012 12:45

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2012 roku
W Systemie Wymiany Plików umieszczono w samorozpakowujacym się archiwum pliki z informacją o wyposażeniu stanowisk egzaminacyjnych do etapu praktycznego dla zawodów "technikalnych" 313[06], 322[06], 311[02], 341[02], 311[22] obowiązujące w sesji letniej 2012.
14 czerwca 2012 08:10

Materiały szkoleniowe oraz druki przekazywane na spotkaniach z dyrektorami techników i szkół policealnych (sesja letnia 2012)
05 czerwca 2012 14:51

Szacunkowy koszt przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w przeliczeniu na 1 zdającego (sesja letnia 2012) >>
04 czerwca 2012 12:40

Harmonogramu przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wraz z wykazem materiałów i przyborów pomocniczych, z których zdający mogą korzystać w etapie praktycznym egzaminu zawodowego sesji letniej 2012 roku. >>
11 maja 2012 10:46

Szanowni Państwo Egzaminatorzy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe >>
20 kwietnia 2012 11:29

Harmonogramu przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2012 >>
21 marca 2012 09:36