wtorek 21 kwietnia 2015
Strona główna
Terminy egzaminów
Sprawozdania i raporty
Egzaminatorzy
Hermes
Rejestracja szkół
Sprawdzian
Egz. gimnazjalny
   Procedury
   Sprawozdanie
   Informatory
   2015
   2014
   2013
   2012
   2011
   2001-2010
Egz. maturalny
Egz. zawodowy
Egz. z kwalifikacji
Egz. eksternistyczny
Współpraca z JST
Podstawy prawne
Przetargi
Ważne linki
Kontakt
Praca
Wydawanie duplikatów
Wglądy
Wydawanie dyplomów po egz. z kwalifikacji
Baza narzędzi dydaktycznych - IBEWersja do druku
Informatory do egzaminu gimnazjalnegoInformatory o egzaminie gimnazjalnym

Zgodnie z art. 9a ust.2 pkt 1b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr ‎256, poz. 2572, z późn. zm.) informatory zawierające w szczególności przykładowe pytania i zadania wraz z rozwiązaniami opracowuje, w porozumieniu z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, i ogłasza Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Informator o egzaminie gimnazjalnym przeprowadzanym od roku szkolnego 2011/2012

Informatory o egzaminie gimnazjalnym przeprowadzanym od roku szkolnego 2008/2009:

1. Informator o części humanistycznej i matematyczno - przyrodniczej egzaminu
2. Informatory o egzaminie gimnazjalnym z języków:


Zachowują ważność informatory o egzaminie gimnazjalnym w 2005 r. w językach mniejszości narodowych. Należy w nich jedynie uwzględnić zmiany wynikające z nowelizacji aktów prawnych.

  • Informator o egzaminie gimnazjalnym w języku litewskim 
  • Informator o egzaminie gimnazjalnym w języku niemieckim 
  • Informator o egzaminie gimnazjalnym w języku ukraińskim