sobota 18 kwietnia 2015
Strona główna
Terminy egzaminów
Sprawozdania i raporty
Egzaminatorzy
Hermes
Rejestracja szkół
Sprawdzian
Egz. gimnazjalny
Egz. maturalny
Egz. zawodowy
Egz. z kwalifikacji
   Zgłoszenia
   Rejestracja
   Akty prawne
   Komunikaty
   Procedury
   Informatory
   Sprawozdania
   Spotkania
   Wydawanie dyplomów
   Dostosowania
Egz. eksternistyczny
Współpraca z JST
Podstawy prawne
Przetargi
Ważne linki
Kontakt
Praca
Wydawanie duplikatów
Wglądy
Wydawanie dyplomów po egz. z kwalifikacji
Baza narzędzi dydaktycznych - IBEWersja do druku


Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół zawodowych/placówek, którzy rozpoczęli kształcenie według podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2012r.

Na stronie w zakładce Egz. z kwalifikacji/Wyposażenia zostały zamieszczone pliki dotyczące diagnozy stanu wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Do dnia 12 listopada 2012r. należy wypełnić i umieścić w Systemie Wymiany Plików pliki we wszystkich kwalifikacjach występujących w szkole/placówce, tj.:
1.    wypełnić puste rubryki w tabelach określając stan wyposażenia,
2.    określić liczbę możliwych do przygotowania stanowisk na 1 zmianę egzaminacyjną uwzględniając samodzielność pracy zdających,
3.    zmienić nazwę pliku dodając w nazwie identyfikator nadany przez OKE w Warszawie np. : A.15_146202-0168C.

Podmioty nie mające dostępu do systemu wymiany plików przesyłają wypełniony plik na adres wez@oke.waw.pl

Prosimy o wydrukowanie wypełnionych protokołów, opieczętowanie, podpisanie oraz odesłanie pocztą na adres OKE w Warszawie z dopiskiem „protokół wyposażenia”.


Liczba wizyt na stronie: 14173