niedziela 19 kwietnia 2015
Strona główna
Terminy egzaminów
Sprawozdania i raporty
Egzaminatorzy
Hermes
Rejestracja szkół
Sprawdzian
Egz. gimnazjalny
Egz. maturalny
Egz. zawodowy
Egz. z kwalifikacji
Egz. eksternistyczny
Współpraca z JST
Podstawy prawne
Przetargi
Ważne linki
Kontakt
Praca
Wydawanie duplikatów
Wglądy
Wydawanie dyplomów po egz. z kwalifikacji
Baza narzędzi dydaktycznych - IBEWersja do druku

The Regional Examination Board in Warsaw was established in order to organize and conduct external examinations:

1. The Competence Test in the sixth class of primary school

2. The Lower Secondary School (Gymnasium) Examination

3. The Matura Examination for graduates of general secondary schools

4. The Examination Confirming Vocational Qualifications (vocational examination)
     for graduates of vocational schools, technical schools and supplementary technical schools.

 

Responsibilities of the Regional Examination Board in Warsaw comprise the following:

1. in cooperation with the Central Examination Board preparation of suggestions
    for questions, tasks and tests as well as exam sets for conducting tests and examinations,

2. in cooperation with the Central Examination Board preparation of suggestions
    for questions, tasks and tests as well as assessment criteria to them to be published
    in the Syllabus,

3. tests and examinations results analysis and formulation of conclusions,

4. preparing and submitting reports on conducted tests and examinations to principals
    of schools, school leading bodies, education offices and the Central Examination Board,

5. training candidates for examiners and examiners,

6. cooperation with other Regional Examination Boards and the Central Examination Board,

7. keeping a register of examiners, living in the Mazowieckie region,

8. cooperation with the Chief Education Officer in charge of the Mazowieckie region with regard to conducting the tests
    and examinations, and teachers development in diagnosis, assessing, examining and studying
    the educational achievements of students.