Komunikaty Dyrektora CKE w sprawie organizacji egzaminu maturalnego w 2018 r.

Data opublikowania: 2017-09-01 13:25:58

Komunikaty Dyrektora CKE w sprawie organizacji egzaminu maturalnego w 2018 r.

  • Komunikat o harmonogramie egzaminu maturalnego w 2018 r.
  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018 + załączniki
  • Komunikat o dostosowaniach
  • Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych
  • Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki

Treść komunikatów i informacjiOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl