Szanowni Państwo Egzaminatorzy

Data opublikowania: 2019-02-11 15:36:15

Szanowni Państwo Egzaminatorzy,

informujemy, że Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie przyjmuje od 12 lutego 2019 r. zgłoszenia egzaminatorów do sprawdzania prac egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku.

Zgłaszać można się w Panelu dla egzaminatorów, na stronie www.egzaminatorzy.oke.waw.pl. Logując się, należy wpisać swój PESEL jako login a następnie hasło – przesłane na adres mailowy, zarówno przy pierwszym logowaniu jak i po przejściu procedury odzyskania hasła.

Aby wziąć udział w tegorocznej sesji egzaminacyjnej, należy:

  1. zweryfikować dane osobowe zamieszczone w zakładce „Edycja danych”,
  2. zadeklarować chęć udziału w sesji w zakładce „Zgłoszenie do sesji egzaminacyjnej”,
  3. wykonać zadania umieszczone w zakładce „Ćwiczenia”.

Problemy techniczne związane z logowaniem się do Panelu dla egzaminatorów proszę zgłaszać pod numerem telefonu 22 457 03 29Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl