Dane statystyczne zgłoszeń do matury 2019

Data opublikowania: 2019-04-30 14:50:58

Prezentujemy dane statystyczne dotyczące zgłoszeń do matury 2019 w sesji głównej (maj) - liczba zdających, liczba szkół, wybrane przedmioty - w podziale na powiaty, dzielnice Warszawy, delegatury.

Do pobrania - pliki xlsx:

Liczba zgłoszonych zdających - w województwie mazowieckim, delegaturach, powiatach, dzielnicach.

Liczba szkół - w województwie mazowieckim, delegaturach, powiatach, dzielnicach.

Liczba zdających w podziale na przedmioty obowiązkowe i dodatkowe.



Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl