Egz. zawodowy

Logo cke Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-10-05 13:57:59Komunikat dyrektora CKE w sprawie szczegółowej informacji o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Komunikat dyrektora CKE w sprawie szczegółowej informacji o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do potrzeb i możliwości absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, od roku szkolnego  2012/2013  

Czytaj więcej

Data dodania: 2015-04-30 12:31:07Dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Komunikat w sprawie szczegółowej informacji o sposobach dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od roku szkolnego 2012/2013

Czytaj więcej

Data dodania: 2014-09-09 12:23:21Załącznik 1 - Informacja o sposobach dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu zawodowego

Załącznik 1 - Informacja o sposobach dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu zawodowego do potrzeb i możliwości zdającego

Czytaj więcej

Data dodania: 2014-09-09 12:25:39Informacja OKE w Warszawie o sposobie przeprowadzenia etapu pisemnego i etapu praktycznego

Informacja OKE w Warszawie o sposobie przeprowadzenia etapu pisemnego i etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w przypadku korzystania z pomocy nauczyciela wspomagającego, który odczytuje zadania i/lub zapisuje odpowiedzi zdającego

Czytaj więcej

Data dodania: 2014-09-09 12:28:16Informacja OKE w Warszawie dotycząca korzystania z komputera na egzaminie zawodowym

Informacja OKE w Warszawie dotycząca korzystania z komputera na egzaminie zawodowym - etap praktyczny egzaminu w zawodach, w których komputer nie jest przewidziany jako narzędzie pracy

Czytaj więcej

Data dodania: 2014-09-09 13:01:52Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl