Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin)

Data opublikowania: 2014-12-01 13:08:32

Publikujemy procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) obowiązujące w 2013 roku, które powstały we współpracy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi i zostały zatwierdzone przez dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz dyrektora CKE.

Zadania Dyrektora

  Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku.


Załączniki z procedur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Porozumienie w zakresie wspólnej organizacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:


Upoważnianie ośrodków egzaminacyjnych

 

 

 

Zasady upoważniania

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 2a

Załącznik 3 zsz

 

 

 

Zasady upoważniania

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 2a

Załacznik 3 zsz

 

 

Protokoły przekazania OKE w WarszawieOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl