Zasady wydawania dyplomów absolwentom kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz osobom zdającym egzamin w trybie eksternistycznym

Data opublikowania: 2015-06-26 12:46:49

Zasady wydawania dyplomów absolwentom kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz osobom zdającym egzamin w trybie eksternistycznym

Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz osoby zdające egzamin w trybie eksternistycznym mogą otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po złożeniu wniosku o jego wydanie i przedłożeniu oryginału (kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) świadectwa ukończenia szkoły.

Zasady oraz wniosek o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodoweOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl