Harmonogram szkolenia dyrektorów szkół organizujących egzamin ósmoklasisty – obsługa systemu informatycznego SIOEO – październik 2018 r. –

Data opublikowania: 2018-10-16 15:51:39

Harmonogram szkolenia dyrektorów szkół organizujących egzamin ósmoklasisty – obsługa systemu informatycznego SIOEO – październik 2018 r. –

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl