SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w roku szkolnym 2017/2018 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Data opublikowania: 2018-12-21 09:10:42

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w roku szkolnym 2017/2018 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl