Komunikat dotyczący opłat maturalnych w roku szkolnym 2018/2019

Data opublikowania: 2019-03-08 14:59:09

Szanowni Państwo,

7 marca 2019 r. minął termin wniesienia opłaty za egzamin maturalny przez absolwentów, którzy
są do tego zobowiązani. Nieuiszczenie opłaty za egzamin maturalny do 7 marca br. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu w roku szkolnym 2018/2019.

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych na udokumentowany wniosek absolwenta dyrektor OKE w Warszawie może wyrazić zgodę na wniesienie opłaty za przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca 2019 r., jednakże nie później
niż do 31 marca 2019 r.

Wniosek o którym mowa wyżej, należy wnieść  wypełniając załącznik 27 i dołączając do niego dokumenty potwierdzające szczególny przypadek losowy lub zdrowotny. Opłatę można wnieść dopiero po uzyskaniu zgody przez dyrektora OKE w Warszawie.

Załącznik 27 wraz z dokumentami można dostarczyć osobiście do siedziby OKE Warszawa lub drogą pocztową na adres:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Ul. Plac Europejski 3

00-844 Warszawa

 

Informacje związane z powyższą procedurą uzyskają Państwo pod numerem telefonu:
22 457 03 36/29 lub poprzez e-mail: oplatamaturalna@oke.waw.pl

 

Załączniki 27:

EM 2019 Zalacznik 27 NOWY.docx (wersja Word)

EM 2019 Zalacznik 27 NOWY.pdf (wersja PDF)Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl