Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- dotyczy sesji zima-2020 i lato-2020.

Data opublikowania: 2019-08-28 15:04:00

Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - dotyczy sesji zima-2020 i lato-2020.Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl