OFERTA PRACY - Wydział Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego Ekspert - 10-10-2019

Data opublikowania: 2019-10-10 10:44:00

OFERTA PRACY - Wydział Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego Ekspert  do spraw egzaminów eksternistycznych z zakresu kształcenia ogólnegoOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl