Informacja dla nauczycieli języka polskiego!

Data opublikowania: 2019-10-14 09:50:16

Informacja dla nauczycieli języka polskiego!

Szanowni Państwo,

w listopadzie b.r. planowane są szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty
z języka polskiego. Osoby zainteresowane powinny zapoznać się z informacją znajdującą się w zakładce Panel dla egzaminatorów (podzakładka Szkolenia).Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl