Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych

Data opublikowania: 2020-03-12 14:36:17

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych zakresu:

  • liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
  • szkoły podstawowej dla dorosłych
  • wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły i stopnia

obowiązująca w sesjach egzaminacyjnych: jesiennej 2020 i zimowej 2021

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl