Wytyczne CKE MEN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów

Data opublikowania: 2020-05-15 13:35:12Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl