Szanowni Państwo Dyrektorzy

Data opublikowania: 2020-05-20 10:30:09

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. istnieje możliwość nadania kurierem materiałów egzaminacyjnych
i dokumentacji po egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

  • z części pisemnej egzaminu - karty odpowiedzi i dokumentacja w dniu 23 czerwca 2020 r.
  • z części praktycznej (forma „d”) egzaminu - wszystkie materiały egzaminacyjne i dokumentacja
    w dniu 22 czerwca 2020 r.

proszę o wypełnienie i odesłanie skanu Deklaracji przekazania materiałów egzaminacyjnych i dokumentacji po egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2020 r.

do 31 maja 2020 r. na adres e-mail: wezinfo@oke.waw.pl

Przesyłkę należy nadać w dniu egzaminu:

  • część pisemna 23 czerwca 2020 r.
  • część praktyczna (forma „d”) 22 czerwca 2020 r.

tak, aby najpóźniej w kolejnym dniu kurier dostarczył przesyłkę do siedziby OKE w Warszawie.

Dyrektorzy (osoby upoważnione) rozliczający/przekazujący materiały egzaminacyjne i dokumentację po EPKwZ w siedzibie OKE lub we właściwym punkcie redystrybucji powinny zachować wszelkie środki
bezpieczeństwa osobistego (zakryte usta i nos - maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem,
przyłbicą, dodatkowo można zabezpieczyć ręce jednorazowymi rękawiczkami).Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl