Komunikat w sprawie przesłania upoważnień

Data opublikowania: 2020-05-20 15:09:50

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

upoważnienia do zorganizowania części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu oraz części praktycznej EPKwZ i EZ, naklejki z nr PESEL oraz dyplomy dla absolwentów technikum, którzy ukończyli szkołę 24 kwietnia 2020 r.  zostaną przesłane do szkół/placówek za pośrednictwem Poczty Polskiej w dniu 21 maja 2020 r.

Przesyłkę może odebrać Dyrektor szkoły/placówki bądź osoba posiadająca upoważnienie wystawione przez DyrektoraOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl