Harmonogram szkoleń dyrektorów szkół

Data opublikowania: 2020-05-22 14:40:14

Harmonogram szkoleń dyrektorów szkół

Szanowni Państwo Dyrektorzy przeprowadzający egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy informujemy uprzejmie, że Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaplanowała wideokonferencje dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów.

Harmonogram wideokonferencji:

Data Godzina rozpoczęcia Czas trwania (przewidywany) Rodzaj egzaminu
27.05.2020r 12:00 1h 30 min egzamin maturalny
03.06.2020r 12:00 1h 30 min egzamin ósmoklasisty
05.06.2020r 12:00 2h egzamin zawodowy
05.06.2020r 14:00 1h egzamin zawodowy – „pisemny elektroniczny”

Zaproszenia z bezpośrednimi linkami (adresami) do poszczególnych wideokonferencji zostaną udostępnione za pośrednictwem Systemu Wymiany Plików, SIOEO lub SIOEPKZ.

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl