Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w czerwcu 2020 r. (w terminie głównym)

Data opublikowania: 2020-06-02 08:19:30

Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w czerwcu 2020 r. (w terminie głównym)Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl