Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. - Aktualizacja 2.: 8 czerwca 2020 r.

Data opublikowania: 2020-06-08 10:40:51

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

Aktualizacja 1. 20 maja 2020 r.

Aktualizacja 2. 8 czerwca 2020 r.Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl