Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie o egzaminie maturalnym w terminie dodatkowym w 2020 roku

Data opublikowania: 2020-06-24 13:29:55

 

Warszawa, 24.06.2020

Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie o egzaminie maturalnym w terminie dodatkowym w 2020 roku dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE w Warszawie

1. Harmonogram egzaminu w terminie dodatkowym – zgodny z terminarzem zamieszczonym w Komunikacie dyrektora CKE z 24 kwietnia 2020 r. (zaktualizowanym 8 czerwca 2020) r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku.  

2. Miejsce organizacji egzaminów pisemnych:

III Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Sowińskiego w Warszawie,

ul. Rogalińska 2 /wejście od ulicy Siedmiogrodzkiej/

UWAGA: w szczególnych przypadkach dla niektórych zdających egzaminy pisemne zostaną zorganizowane w innym miejscu niż podane powyżej. Informacja na ten temat zostanie przekazana zdającemu przez dyrektora szkoły macierzystej. Brak takiej informacji oznacza skierowanie na egzamin do III Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Sowińskiego w Warszawie

3. Zdający powinien zgłosić się na egzamin 30 minut przed czasem rozpoczęcia z ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość /z fotografią/ oraz świadectwem ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

4. Każdy zdający może mieć ze sobą pomoce wymienione w Komunikacie dyrektora CKE z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2020 r.  OKE w Warszawie udostępni dla  każdego zdającego karty wybranych  wzorów  na egzaminy odpowiednio z matematyki, chemii, fizyki i biologii.

5. Każdy przystępujący do egzaminu zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń dla zdających zawartych w Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu maturalnego, w tym zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca na sali egzaminacyjnej.
 

Anna Frenkiel

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

 w Warszawie

 

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl