Egzamin maturalny w terminie dodatkowym

Data opublikowania: 2020-07-08 13:58:56

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym

Przypominamy, że egzamin maturalny w terminie dodatkowym jest przeprowadzany zgodnie z aktualizacją 2. z dnia 8 czerwca 2020 roku Harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku.

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl