Komunikat w sprawie miejsc przeprowadzania egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

Data opublikowania: 2020-08-27 18:42:45

Komunikat w sprawie miejsc przeprowadzania egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

Informujemy, że egzamin maturalny w terminie poprawkowym jest przeprowadzany w tych samych szkołach, w których zdający przystępowali do egzaminów w terminie głównym. W przypadku osób skierowanych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie z innych komisji informacja o miejscu zdawania jest przekazywana do zdającego indywidualnie za pośrednictwem macierzystej komisji okręgowej.Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl