Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych po odbiór świadectw dojrzałości

Data opublikowania: 2020-09-23 09:37:34

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół ponadpodstawowych po odbiór świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie poprawkowym w dniu 30 września 2020 roku:

  • z Warszawy i powiatów ościennych (grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego, żyrardowskiego) do siedziby OKE w Warszawie, Plac Europejski 3, 

Uwaga: w celu zachowania standardów bezpieczeństwa, zaświadczenia będą wydane z podziałem na dzielnice Warszawy oraz powiaty: 

  •  8:30 – 10:00 – powiaty
  • 10:15 – 12:00 – dzielnice Warszawy
  • z pozostałych powiatów - od godz. 11.00 do godz. 14.00 do siedziby właściwej Delegatury Kuratorium Oświaty.

Świadectwa mogą również odebrać osoby upoważnione na piśmie przez dyrektora szkoły.

Dyrektor szkoły oraz osoby upoważnione zobowiązane są do:

  • zachowania bezpiecznej odległości społecznej,
  • dezynfekcji rąk,
  • założenia maseczki zakrywającej nos i usta,
  • posiadania własnego długopisu w celu podpisania potwierdzenia odbioru zaświadczeń.

 

 

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl