Przekazanie danych uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty odbywać się będzie w systemie SIOEO od 4 do 30 listopada 2020 r.

Data opublikowania: 2020-10-28 15:09:10

Szanowni Państwo,

przekazanie danych uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty odbywać się będzie w systemie SIOEO  od 4 do 30 listopada 2020 r.

Działaniem poprzedzającym przekazanie danych uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w SIOEO jest zgłoszenie uczniów do egzaminu w Systemie Informacji Oświatowej (SIO).

Link do instrukcji technicznej zgłaszania danych w SIO:

1.      Zbiór instrukcji dla użytkowników

2.      Schemat 1

3.      Schemat 2

Dyrektorzy szkół, którzy jeszcze tego nie zrobili, proszeni są o wprowadzenie danych w SIO.

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl