Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie o opłatach za egzaminy eksternistyczne zdawane w sesji zimowej 2021 r.

Data opublikowania: 2020-11-16 08:03:32

 

Opłata za egzamin eksternistyczny 

 

 

 

Zgodnie z art. 10 ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2020 r.

poz. 1491)

 

opłata za egzamin eksternistyczny z jednych zajęć edukacyjnych oraz

opłata za egzamin eksternistyczny zawodowy

 

wynosi 222 zł 53 gr.

 

 

Opłatę należy wnieść na numer konta

NBP O/O 80 1010 1010 0109 0822 3100 0000

 

W tytule przekazu lub przelewu bankowego należy napisać:

    imię i nazwisko,

    egzaminy eksternistyczne lub egzamin eksternistyczny zawodowy,

    nazwy wybranych przedmiotów.

 

 

 

 

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl