Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 21 października 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych

Data opublikowania: 2020-11-16 08:19:41

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 21 października 2020 r.  w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2021 roku

 

Na podstawie:

§  art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1327)

§  § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1717)

 

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego i branżowej szkoły I stopnia w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2021 roku:

 

Luty

Godzina

Przedmiot

5

piątek

15.00

język polski

6

sobota

9.00

informatyka

7

niedziela

9.00

wiedza o społeczeństwie

12.30

chemia

12

piątek

15.00

biologia

13

sobota

9.00

matematyka

12.30

historia

14

niedziela

9.00

geografia

12.30

podstawy przedsiębiorczości

19

piątek

15.00

fizyka

20

sobota

9.00

język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski)

 

Zgodnie z § 7 ust. 6 ww. rozporządzenia – dyrektor komisji okręgowej, nie później niż 15 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej, zamieści na stronie internetowej komisji okręgowej informację o miejscach, w których w tej sesji przeprowadzone będą egzaminy eksternistyczne  z poszczególnych zajęć edukacyjnych. 

 

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl