Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych

Data opublikowania: 2020-11-16 08:29:24

INFORMACJA

o sposobie organizacji i przeprowadzania Egzaminów eksternistycznych z zakresu:

  • liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
  • szkoły podstawowej dla dorosłych
  • wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły
    I stopnia

obowiązująca

w sesjach egzaminacyjnych: zimowej i jesiennej w 2021 r.

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl