Szanowni Państwo Dyrektorzy Wydział Egzaminów Zawodowych OKE w Warszawie zaprasza na wideokonferencję

Data opublikowania: 2020-12-09 10:20:06

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy

 

Wydział Egzaminów Zawodowych OKE w Warszawie zaprasza:

     dyrektorów szkół/placówek (i ich zastępców), podmiotów prowadzących KKZ,

     przewodniczących zespołów nadzorujących część pisemną przeprowadzaną z wykorzystaniem elektronicznego systemu,

     operatorów Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego,

     przedstawicieli organów prowadzących i nadzorujących prace szkół/placówek

na wideokonferencję dotyczącą organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego w sesji egzaminacyjnej styczeń – luty 2021

 

Dzień

Godz.

Uczestnicy wideokonferencji

 

 

 

 

 

 

 

 

  17.12.2020 r.   

czwartek

 

 

 

10.00 – 12.00

 

dyrektorzy szkół/placówek (i ich zastępcy),

podmioty prowadzące KKZ,

przedstawiciele organów prowadzących i nadzorujących prace

szkół/placówek

 

 

 

12.15 – 13.45

 

operatorzy Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego

przewodniczący zespołów nadzorujących część pisemną przeprowadzaną z wykorzystaniem elektronicznego systemu

 

 Zaproszenia z bezpośrednimi linkami (adresami) do poszczególnych wideokonferencji zostaną Państwu udostępnione za pośrednictwem Systemu Wymiany Plików na dwa dni przed wideokonferencją.

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl