Komunikat Dyrektora OKE

Data opublikowania: 2021-03-26 12:00:00

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

ze względu na sytuację epidemiczną w kraju certyfikaty, świadectwa i dyplomy po egzaminie zawodowym oraz potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonym  w  sesji styczeń – luty 2021 zostaną przesłane do szkół/placówek za pośrednictwem operatora pocztowego oraz firmy kurierskiej w terminie od 30 marca 2021 r. do 2 kwietnia 2021 r.

Przesyłkę może odebrać Dyrektor szkoły/placówki bądź osoba posiadająca upoważnienie do odbioru świadectw i dyplomów wystawione przez Dyrektora.

Przypominamy, że termin wydawania przez szkoły świadectw, certyfikatów i dyplomów zawodowych po sesji zima-2021 został ustalony przez Dyrektora CKE w Harmonogramie (opublikowanym 20 sierpnia 2020 r., aktualizacja z dnia 8 stycznia 2021 r.) na dzień 8 kwietnia 2021.

Dyrektorzy, którzy otrzymają paczki z dokumentami przesyłanymi z OKE Warszawa za pośrednictwem Poczty Polskiej przed tym terminem, zobowiązani są przechować otrzymane dokumenty w bezpieczny sposób i wydać je zdającym zgodnie z Harmonogramem dopiero 8 kwietnia 2021 r.


Jednocześnie przypominamy, że wyniki zdających zostaną opublikowane w dniu 31 marca 2021 r. za pośrednictwem systemu SIOEPKZ (formuła PP2017 i PP2019, wyniki zbiorcze będą dostępne na koncie Dyrektora) oraz Systemu Wymiany Plików (formuła PP2012).Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl