Komunikat dla dyrektorów szkół w sprawie zgłaszania absolwentów na egzamin maturalny w terminie dodatkowym

Data opublikowania: 2021-04-29 15:00:40

KOMUNIKAT DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ W SPRAWIE ZGŁASZANIA ABSOLWENTÓW NA EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE DODATKOWYM

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie uprzejmie informuje, że w roku szkolnym 2020/2021 zgłoszenia absolwentów na egzamin maturalny w terminie dodatkowym należy dokonywać w systemie SIOEO zgodnie z instrukcją zamieszczoną w Zbiorze instrukcji dla użytkowników systemu SIOEO. Wniosek należy wydrukować z SIOEO i przesłać wraz z załącznikami do OKE pocztą.Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl