Wstępne informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2021 r.

Data opublikowania: 2021-07-01 21:21:15

Wstępne informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2021 r.Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl