Materiały informacyjno-szkoleniowe

Data opublikowania: 2022-01-13 12:35:39

Materiały informacyjno-szkoleniowe dot. EM23 z j. polskiego

Poziom podstawowy i rozszerzony:Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl