Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2022 oraz deklaracja 3d (dla E8).

Data opublikowania: 2022-03-25 08:45:30

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty  w 2022 oraz deklaracja (dla 3d) (dla E8) w związku ze zmianami wynikającymi z obecności uczniów – obywateli Ukrainy w polskich szkołach..

Egzamin ósmoklasistyOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl