Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 oraz deklaracja 1d (dla EM).

Data opublikowania: 2022-03-25 08:50:23

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 oraz deklaracja 1d (dla EM) w związku ze zmianami wynikającymi z obecności uczniów – obywateli Ukrainy w polskich szkołach.

Egzamin maturalnyOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl