Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, w których odbędzie się egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym!

Data opublikowania: 2022-06-01 13:50:10

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, w których odbywa się
egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym

uprzejmie informuję, że egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym będzie przeprowadzony w szkołach macierzystych uczniów, z zachowaniem obowiązujących dur i instrukcji, w terminie:

 

  • 13 czerwca 2022 (czas rozpoczęcia - godzina 9:00) – język polski
  • 14 czerwca 2022 (czas rozpoczęcia - godzina 9:00) – matematyka
  • 15 czerwca 2022 (czas rozpoczęcia - godzina 9:00) – język obcy nowożytny

 

DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH

Arkusze egzaminacyjne i bezpieczne koperty do egzaminu ósmoklasisty zostaną dostarczone do szkół 10 czerwca (piatek) w godzinach: 9:00-14:00 w zakresie całego egzaminu.

 

REDYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH

Dokumentację i arkusze egzaminacyjne ze wszystkich części egzaminu, który odbędzie się w szkołach warszawskich i na terenie powiatów ościennych, proszę dostarczyć do wskaza-nego poniżej punktu odbioru 15 czerwca w godzinach 13:00-16:00.

 

Adres punktu Szkoły z powiatów:
Szkoła Podstawowa nr 221
Warszawa
ul. Żelazna 71
warszawskiego, warszawskiego zach., grodziskiego, mińskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwoc-kiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, wołomińskie-go, sochaczewskiego, żyrardowskiego;

 

Dokumentację i arkusze uczniów ze wszystkich części egzaminu, który odbędzie się w szkołach na terenie województwa mazowieckiego, proszę dostarczyć 15 czerwca w godzinach 13:00-16:00 do wskazanych poniżej punktów odbioru.

Adres punktu Szkoły z powiatów:
Szkoła Podstawowa nr 21
Płock
ul. Chopina 62
gostynińskiego, płockiego, płockiego grodzkiego, sier-peckiego;
Szkoła Podstawowa nr 27
Radom
ul. Sadkowska 16
białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, radomskiego grodzkiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego;
I Liceum Ogólnokształcące
Ciechanów
ul. 17 stycznia 66
ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego,
żuromińskiego;
Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Siedlce
ul. M. Asłanowicza 2; sekretariat
garwolińskiego, łosickiego, siedleckiego, siedleckiego
grodzkiego, sokołowskiego, węgrowskiego;
Szkoła Podstawowa nr 2
Ostrołęka
ul. Papiernicza1
ostrołęckiego, ostrołęckiego grodzkiego, makowskiego,
ostrowskiego, przasnyskiego, wyszkowskiego;

 

Uwaga

  1.  W kopercie z dokumentacją umieszcza się Protokół zbiorczy przebiegu egzaminu ósmoklasisty (odpowiednio do części egzaminu – załącznik 9a i/lub 9b i/lub 9c wydrukowany z SIOEO).
  2. Materiały egzaminacyjne może odebrać/dostarczyć dyrektor szkoły lub upoważniona przez
    niego osoba.
  3. Druki protokołów przekazania materiałów egzaminacyjnych zostaną zamieszczone
    w SIOEO.

Z poważaniem

Anna Frenkiel
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Warszawie

 Liczba odsłon: 629
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl