ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

Data opublikowania: 2022-06-21 12:20:43

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół ponadpodstawowych po odbiór świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw z egzaminu maturalnego w dniu 4 lipca 2022 roku:

  • z Warszawy i powiatów ościennych (grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego, żyrardowskiego) do siedziby OKE w Warszawie, Plac Europejski 3,

Uwaga w celu zachowania standardów bezpieczeństwa, świadectwa będą wydane z podziałem na dzielnice Warszawy oraz powiaty:

  • 9:00 – 11:00– powiaty
  • 11:00 – 13:00 – dzielnice Warszawy
  •  z pozostałych powiatów od godz. 12.00 do godz. 14.00 do siedziby właściwej Delegatury Kuratorium Oświaty.

Świadectwa mogą również odebrać osoby upoważnione na piśmie przez dyrektora szkoły.

Indywidualne wyniki egzaminu maturalnego będą dostępne dla dyrektorów szkół w systemie (SIOEO) 5 lipca 2022 r. od godz. 8:30

Osoby, które przystąpiły do egzaminu maturalnego, będą mogły sprawdzić swoje wyniki na stronie www.wyniki.edu.pl po zalogowaniu się przy użyciu otrzymanego ze szkoły indywidualnego loginu i hasła lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl