Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 28 lipca 2022 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych

Data opublikowania: 2022-08-08 10:54:06

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 28 lipca 2022 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2022 roku.

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl