Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym w 2022 r. - Egzamin maturalny

Data opublikowania: 2022-09-19 16:25:52

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym w 2022 r. - Egzamin maturalnyOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl