OFERTA PRACY – Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych - Specjalista

Data opublikowania: 2023-01-03 14:00:33

OFERTA PRACY – Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych - SpecjalistaLogotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl