Szanowni Państwo Egzaminatorzy!

Data opublikowania: 2023-02-02 08:50:36

Szanowni Państwo Egzaminatorzy!

Informujemy, że 1 lutego 2023 roku rozpoczynamy nabór do zespołów egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty sprawdzających i oceniających egzaminy pisemne z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz języka niemieckiego.

Aby wziąć udział w tegorocznej sesji egzaminacyjnej, należy:

  1. zalogować się w „Panelu dla egzaminatorów” pod adresem www.egzaminatorzy.oke.waw.pl
  2. zweryfikować dane osobowe zamieszczone w zakładce „Edycja danych”
  3. zadeklarować chęć udziału w sesji w zakładce „Zgłoszenie do sesji egzaminacyjnej 2022/23”.

Chcielibyśmy także przypomnieć o testach ćwiczeniowych i kontrolnych  dla egzaminatorów, którzy zgłosili się do sprawdzania prac w sesji egzaminacyjnej.

Uwaga: Egzaminatorzy, którzy zgłosili się do udziału w sesji przed 1 lutego 2023 nie muszą ponownie potwierdzać swojego udziału.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie do współpracy podczas sesji w roku szkolnym 2022/2023.Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl