OFERTA PRACY - Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych - Specjalista (ds. przetwarzania wyników egzaminów zawodowych)

Data opublikowania: 2023-02-16 12:30:09

OFERTA PRACY - Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych - Specjalista (ds. przetwarzania wyników egzaminów zawodowych)Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl