Harmonogram wideokonferencji

Data opublikowania: 2023-03-06 11:40:49

Szanowni Państwo Dyrektorzy przeprowadzający egzamin maturalny (według Formuły 2015 i Formuły 2023)  oraz egzamin ósmoklasisty informujemy, że Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaplanowała wideokonferencje dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w roku szkolnym 2022/2023.

Harmonogram wideokonferencji:

 • Egzamin Maturalny
  Data:
  23.03.2023 r.
  Godzina:
  12:00
  Czas trwania:
  2h
 • Egzamin Ósmoklasisty
  Data:
  04.04.2023r.
  Godzina:
  12:00
  Czas trwania: 1h 30 min

Na wideokonferencje zapraszamy wszystkie osoby odpowiedzialne za organizację i przeprowadzanie w/w egzaminów w szkole.

Zaproszenia z bezpośrednimi linkami (adresami) do poszczególnych wideokonferencji zostaną udostępnione za pośrednictwem SIOEO.Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl