Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół, placówek i centrum, a także pracodawców oraz podmiot prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe po odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, certyfikatów

Data opublikowania: 2023-03-28 09:15:38

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół, placówek i centrum kształcenia zawodowego, a także pracodawców oraz podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe po odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, certyfikatów kwalifikacji zawodowych oraz dyplomów zawodowych po egzaminie w sesji styczeń 2023 w dniu 05 kwietnia 2023 roku::

z Warszawy i powiatów ościennych (grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego, żyrardowskiego) do siedziby OKE w Warszawie, Plac Europejski 3, aula (-1).

  • 9:00 – 10:30 – powiaty,
  • 10:30 – 12:00 – dzielnice Warszawy,

z pozostałych powiatów do siedziby właściwej Delegatury Kuratorium Oświaty od godz. 11.00 do godz. 14.00.

Świadectwa, certyfikaty i dyplomy mogą również odebrać osoby upoważnione na piśmie przez dyrektora szkoły.Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl