Nowy adres !!!!!

Data opublikowania: 2023-04-25 09:47:50

Nowy adres !!!!!
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE
ul. Józefa Bema 87 Warszawa - WolaOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl