Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, w których odbędzie się egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym!

Data opublikowania: 2023-06-01 10:00:24

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, w których odbywa się
egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym

      uprzejmie informuję, że egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym będzie przeprowadzony w szkołach macierzystych uczniów, z zachowaniem obowiązujących procedur i instrukcji, w terminie:

  • 12 czerwca 2023 (czas rozpoczęcia - godzina 9:00) – język polski
  • 13 czerwca 2023 (czas rozpoczęcia - godzina 9:00) – matematyka
  • 14 czerwca 2023 (czas rozpoczęcia - godzina 9:00) – język obcy nowożytny

DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH

Arkusze egzaminacyjne i bezpieczne koperty do egzaminu ósmoklasisty zostaną dostarczone do szkół 12 czerwca (poniedziałek) w godzinach: 5:30- 8:00 w zakresie całego egzaminu.

REDYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH

Dokumentację i arkusze egzaminacyjne ze wszystkich części egzaminu, który odbędzie się w szkołach warszawskich i na terenie powiatów ościennych, proszę dostarczyć do wskaza-nego poniżej punktu odbioru 14 czerwca w godzinach 13:00-16:00.Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl