ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

Data opublikowania: 2023-06-21 11:29:00

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół ponadpodstawowych po odbiór świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw z egzaminu maturalnego  w dniu 6 lipca 2023 roku

  • z Warszawy i powiatów ościennych (grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego, żyrardowskiego) do XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika (ul. Józefa Bema 76, 01-225 Warszawa)

        Uwaga w celu zachowania standardów bezpieczeństwa, świadectwa będą wydane z podziałem
        na dzielnice Warszawy oraz powiaty: 

  •  9:00 – 10:00– powiaty
  •  10:00 – 12:00 – dzielnice Warszawy

 

  • z pozostałych powiatów od godz. 12.00 do godz. 14.00 do siedziby właściwej Delegatury Kuratorium Oświaty.

Świadectwa mogą również odebrać osoby upoważnione na piśmie przez dyrektora szkoły.

Uwaga:

Mając na uwadze sprawy organizacyjne, dyrektorzy szkół lub osoby upoważnione mogą odebrać świadectwa dojrzałości już 6 lipca w/w godzinach, natomiast zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE
z 19 sierpnia 2022r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku, świadectwa dojrzałości należy przekazać absolwentom 7 lipca br.

Indywidualne wyniki egzaminu maturalnego będą dostępne w systemie ZIU (SIOEO) 7 lipca 2023 r. od godz. 8:30

Dostęp do systemu możliwy jest po zalogowaniu przy użyciu otrzymanego ze szkoły indywidualnego loginu i hasła lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl